Privacyverklaring

Martens v.d. Wallen Dakwerken BV

vertegenwoordigd door: Bart Martens, gevestigd op Houtakker 2, 5761 DD te Bakel

Uw privacy

Martens vd Wallen Dakwerken BV, hierna Martens v.d. Wallen, zal uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

Martens v.d. Wallen verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens doordat u gebruik maakt of wil gaan maken van onze diensten. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • KvK-nummer

Verwerkingsdoelen

De persoonsgegevens die Martens v.d. Wallen verwerkt worden gebruikt voor de doelen waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. Martens v.d. Wallen verwerkt uw persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het opstellen en uitvoeren van een overeenkomst met u, het voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen, het voeren van onze administratie, de beveiliging en optimalisering van de website en de communicatie met u.

Tevens kunt u op de website van Martens v.d. Wallen uw persoonsgegevens achterlaten, zodat Martens v.d. Wallen contact kan opnemen om een afspraak met u in te plannen, om uw vragen te beantwoorden of om een prijsopgave te doen.

Tot slot kan Martens v.d. Wallen uw persoonsgegevens gebruiken, omdat u solliciteert op een (open) vacature. U kunt solliciteren via website van Martens v.d. Wallen. Wanneer u solliciteert, gebruikt Martens v.d. Wallen uw persoonsgegevens enkel om uw geschiktheid en beschikbaarheid voor een bepaalde functie te beoordelen en hierover met u contact op te nemen.

Grondslagen

Martens v.d. Wallen verwerkt uw persoonsgegevens in de meeste gevallen, omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u of omdat Martens v.d. Wallen hiertoe een wettelijke verplichting heeft.

Wanneer u geen overeenkomst met Martens v.d. Wallen heeft, verwerkt Martens v.d. Wallen uw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. Dit is bijvoorbeeld het geval als u gebruikt maakt van de contactmogelijkheden via de website van Martens v.d. Wallen of om te solliciteren. Het belang van Martens v.d. Wallen is om u van dienst te kunnen zijn. U bepaalt zelf of u uw persoonsgegevens hiervoor wilt achterlaten. Mocht u bezwaar hebben tegen deze verwerking dan kunt u dit aangeven via info@dak-werken.nl.

In de gevallen waarin geen sprake is van een van bovenstaande of andere wettelijke grondslagen, vraagt Martens v.d. Wallen uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Als Martens v.d. Wallen uw toestemming heeft om persoonsgegevens te verwerken, heeft u te allen tijde het recht de toestemming in te trekken.

Cameratoezicht

Martens v.d. Wallen maakt gebruik van camera beveiligingssysteem rondom het pand. Martens v.d. Wallen verwerkt deze persoonsgegevens, het beeldmateriaal, op basis van een gerechtvaardigd belang. Martens v.d. Wallen wil de klanten en het personeel beschermen en strafbare feiten tegengaan. Het beeldmateriaal wordt niet met derden gedeeld, tenzij Martens v.d. Wallen dit verplicht is voor het opsporen van strafbare feiten. Het beeldmateriaal wordt 4 weken bewaard, tenzij het langer bewaren van deze gegevens noodzakelijk is.

Bewaartermijn

Martens v.d. Wallen zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk en houdt daarvoor de wettelijke bewaartermijnen aan.

De persoonsgegevens die worden verstrekt voor contact met een (potentiële) klant of leverancier worden minimaal 1 jaar na het laatste contactmoment bewaard. De persoonsgegevens die worden verstrekt in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst of in het kader van een prijsafspraak worden minimaal 7 jaar bewaard.

De persoonsgegevens die Martens v.d. Wallen verzameld heeft voor het sollicitatieproces worden verwijderd nadat u dat Martens v.d. Wallen heeft gevraagd of vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij u Martens v.d. Wallen toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer te bewaren. Deze toestemming kunt u ten allen tijde intrekken door een mail te sturen naar info@dak-werken.nl.

Verstrekking aan derden

Martens v.d. Wallen verstrekt uw gegevens slechts aan derden wanneer dit noodzakelijk is ter uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een wettelijke verplichting moeten wij bijvoorbeeld een aantal persoonsgegevens delen met de Belastingdienst.

Martens v.d. Wallen zal te allen tijde dataminimalisatie van uw persoonsgegevens in acht nemen.

Mocht Martens v.d. Wallen uw gegevens om andere redenen  verstrekken aan derden dan is Martens v.d. Wallen verplicht om te zorgen voor een rechtmatige grondslag voor het verstrekken van deze persoonsgegevens.

Beveiliging

Martens v.d. Wallen neemt verschillende maatregelen om misbruik, verlies, diefstal, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. U kunt dit doen door uw verzoek per e-mail te sturen naar info@dak-werken.nl. Ter controle vraagt Martens v.d. Wallen u een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen, waarop uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt.

Klachten

Wanneer u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met Martens v.d. Wallen opnemen via info@dak-werken.nl. Daarnaast hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Martens vd Wallen Dakwerken BV kan, wanneer het noodzakelijk is, deze privacy verklaring van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie kunt u terugvinden op: www.dak-werken.nl

Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op via info@dak-werken.nl.

Aldus opgemaakt te Bakel

Martens vd Wallen Dakwerken BV