Privacyverklaring

                                                                        PRIVACYVERKLARING

 

 

Martens vd Wallen Dakwerken BV

vertegenwoordigd door: Bart Martens, gevestigd op Houtakker 2, 5761 DD te Bakel

 

Uw privacy

Martens vd Wallen Dakwerken BV zal uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Persoonsgegevens

Martens vd Wallen Dakwerken BV verwerkt de door u zelf verstrekte persoonsgegevens doordat u gebruik maakt of wil gaan maken van onze diensten. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Achternaam en evt. voornaam
 • Adresgegevens
 • locatiegegevens
 • Telefoonnummers
 • Emailadres

 

 • Bijzondere persoonsgegevens:

wij maken gebruik van een camera beveiligingssysteem in en rondom het pand Houtakker 2. Eventuele opgenomen beelden  vallen onder bijzondere persoonsgegevens.

 

Verwerkingsdoel van bovengenoemde persoonsgegevens

 • (potentiële) klanten worden telefonisch te woord gestaan en ontvangen offerte/factuur per post of mail
 • (potentiële) leveranciers worden telefonisch te woord gestaan en ontvangen offerte/factuur per post of mail
 • Bezorgen van materialen (op locatieadres)
 • Verrichten van werkzaamheden (op locatieadres)

 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als we geen of onvoldoende gegevens hebben bestaat de mogelijkheid dat we werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

 

Contactformulier

Als u een contactformulier op onze site invult of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw emailadres nodig zijn voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan, maar nooit langer dan 1 jaar.

 

Bewaartermijn

Martens vd Wallen Dakwerken BV zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk en houdt daarvoor de wettelijke bewaartermijnen aan. Wanneer er geen overeenkomst tot stand komt worden uw gegevens niet langer dan één jaar bewaard.

Voor de fiscale administratie geldt een bewaartermijn van 7 jaar.

Cameraopnamen bewaren we één maand tenzij justitie beelden opvraagt of als er een klachtprocedure loopt waardoor het nodig is om de onderliggende gegevens langer te bewaren.

 

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet zonder uitdrukkelijke toestemming.

 

Verstrekking aan derden

Martens vd Wallen Dakwerken BV verstrekt uw gegevens slechts aan derden wanneer dit noodzakelijk is ter uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Het is alleen noodzakelijk om een verwerkersovereenkomst af te sluiten als de primaire opdracht tussen partijen het verwerken van persoonsgegevens is. Als er alleen persoonsgegevens worden verwerkt omdat dit logischerwijs voortvloeit uit de dienstverlening die een partij verricht,

dan is er geen verwerkersovereenkomst nodig, omdat er dan sprake is van twee verwerkingsverantwoordelijken.

 

Beveiliging

Martens vd Wallen Dakwerken BV zal zijn uiterste best doen om een passend beveiligingsbeleid toe te passen tegen onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens en evenals datalekken tegen te gaan.

 

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of u kunt bezwaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt de toestemming te allen tijde intrekken.

Wij vragen naar uw legitimatie zodat u kunt aantonen dat de door u opgevraagde persoonsgegevens ook daadwerkelijk van u zijn.

U kunt hiervoor een afspraak maken bij Martens vd Wallen Dakwerken BV (telefoon: 0492-599099). U krijgt nooit toestemming om gegevens van andere personen in te zien.

Voor vragen/opmerkingen over ons privacy beleid kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

 

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Martens vd Wallen Dakwerken BV kan, wanneer het noodzakelijk is, deze privacy verklaring van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie kunt u terugvinden op: www.dak-werken.nl

 

 

Aldus opgemaakt te Bakel

 

 

 

 

Martens vd Wallen Dakwerken BV